Інструкція користувача Єдиної бази даних електронних адрес,

номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень

 

1.    Загальні положення

 

Веб-сайт Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень (далі – Єдина база даних) призначено для забезпечення реєстрації, пошуку та перегляду інформації, що внесена до Єдиної бази даних.

Веб-сайт Єдиної бази даних містить наступні розділи:

·                   Пошук;

·                   Реєстрація;

·                   Законодавство;

·                   Контакти;

·                   Допомога.

 

2.     Пошук

 

Розділ Пошук – містить поле вводу для виконання пошуку інформації стосовно суб’єктів владних повноважень. Пошук здійснюється за реквізитами реєстраційних карток суб’єктів владних повноважень.

У вікні розміщено пошукове поле «Пошук ведеться за значущими атрибутами картки».

 

 

Пошук здійснюється за кодом ЄДРПОУ, найменуванням організації та всіма введеними словами. Результати пошуку відображаються на екрані в цьому ж вікні майже одразу у вигляді послідовного переліку:

 

 

Вивід на екран результатів пошуку обмежено.

Якщо Ваш запит не дав бажаного результату, то його необхідно уточнити.

У випадку коли в системі за запитом не знайдено жодного запису видається відповідне повідомлення: «За даним запитом нічого не знайдено»:

 

Для того, щоб переглянути детальнішу інформацію стосовно суб’єкта владних повноважень необхідно перейти за відповідним посиланням. У результаті чого буде відкрито відповідну інформаційну картку суб’єкта владних повноважень:

 

 

3.     Реєстрація

 

Розділ Реєстрація – містить реєстраційну форму для реєстрації суб’єкта владних повноважень з усіма обов’язковими та додатковими реквізитами суб’єкта владних повноважень, розроблену відповідно до пункту 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 5 "Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень", яка виглядає наступним чином:

 

 

Суб'єкт владних повноважень або визначена ним відповідальна особа заповнює розміщену на офіційному 
веб-сайті Єдиної бази даних форму повідомлення (далі - повідомлення), у якому зазначаються:
   1) повне найменування суб'єкта владних повноважень; 
   2) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; 
   3) юридична адреса; 
   4) поштова адреса; 
   5) електронна адреса та номер факсу (телефаксу), на які може бути надісланий текст повістки; 
   6) тип повідомлення (первинне, повідомлення про внесення змін); 
   7) інформація про відповідальну особу (прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади, 
номер телефону, поштова адреса);
   8) дата заповнення. 

При заповненні блоку a” потрібно вказати віповідні реквізити у відповідні поля форми.

Заповнення даних щодо поштової та юридичної адрес (блоки “b” та “c”) відбувається наступним чином:

1.   Ввести поштовий індекс (5 символів). При заповненні поля п’ятьма цифрами одразу система в поля «Область», «Район» та «Населений пункт» підставляються значення згідно бази поштових індексів.

2.   Необхідно впевнитись у тому, що населений пункт вибрано системою вірно, оскільки під одним поштовим індексом може бути декілька населених пунктів. Наприклад, поштовий індекс 08150 відповідає двом населеним пунктам:

 

3.       Заповнити поля «Вулиця», «Будинок», «Номер офісу»

4.       У випадку якщо поштова та юридична адреси співпадають, то юридичну адресу можна заповнити натиснувши кнопку «Копіювати поштову адресу». У протилежному випадку поля заповнюються аналогічно пунктам 1-3.

Реквізити «Тип повідомлення» та «Дата заповнення» системою відображається автоматично та недоступне для редагування.

Заповнивши вірно форму – надіслати.

Після цього на екран буде виведено повідомлення «Дані збережено, на вказану Вами адресу e-mail відіслані подальші інструкції по реєстрації в Єдиній базі даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень» та відображено саму інформаційну картку.

Потім на адресу Вашої електронної пошти надходить лист з трьома посиланнями:

1.       Посилання на підтвердження даної адреси та одночасно на електронний документ який необхідно роздрукувати. Після переходу за цим посиланням в системі зазначається що така електронна адреса існує та відповідає даній реєстраційній картці суб’єкта владних повноважень.

2.       Посилання на перегляд карти суб’єкта владних повноважень.

3.       Посилання для можливості внесення змін у інформації в реєстраційній картці стосовно суб’єкта владних повноважень.

 

Далі роздрукований документ, затверджений підписом керівника підприємства та мокрою печаткою, потрібно надіслати супровідним листом до адміністратора (Державне підприємство «Інформаційні судові системи») за адресою: 03045, Україна, м. Київ, вул. Плещеєва, 10

Далі адміністратор Єдиної бази даних при отриманні офіційного реєстраційного листа проводить звірку даних листа та реєстраційної картки суб’єкта владних повноважень і в результаті співпадіння даних підтверджує реєстрацію в Єдиній базі даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень. Відповідна інформація стосовно даної організації стає доступною усім користувачам системи для загального користування. Суб’єкту владних повноважень надсилається системою відповідне електронне повідомлення про вдалу реєстрацію:

Коригування даних суб'єктом владних повноважень в системі відбувається аналогічно внесенню даних. Будь-які зміни в реєстраційну картку суб’єкта владних повноважень повинні бути підтверджені офіційним реєстраційним листом.

Адміністратор Єдиної бази даних не має права вносити, редагувати, видаляти реєстраційні дані суб'єктів владних повноважень в системі, лише підтверджувати їх реєстрацію.

 

4.    Законодавство

 

Розділ Законодавство – містить посилання на законодавчі документи стосовно Єдиної бази даних.

Для того, щоб переглянути документ, необхідно натиснути на посилання. У новому вікні відобразиться текст документа.

 

5.    Контакти

 

Розділ Контакти – містить інформацію про реквізити адміністратора Єдиної бази даних: найменування, адресу, електронну пошту та номер телефону.

 

6.    Допомога

 

Розділ Допомога – містить Інструкцію користувача Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень.